Hiện có 3 kết quả

 • 🍒Giấm Nhãn lên men Tự Nhiên – Thơm Ngon – An Toàn

  🍒 Giấm hoa quả Tôi là Thảo Mộc là sản phẩm được lên men bằng 100% con giấm từ chính dịch long nhãn tươi nên cất giữ được các chất dinh dưỡng và mùi hương tự nhiên. Giấm Nhãn được làm qua các công đoạn: Ủ, lão hóa, lắng cặn, lọc đảm bảo chất lượng và an toàn.

  Giấm Nhãn Lên Men Tự Nhiên

  55.000

  🍒Giấm Nhãn lên men Tự Nhiên – Thơm Ngon – An Toàn

  🍒 Giấm hoa quả Tôi là Thảo Mộc là sản phẩm được lên men bằng 100% con giấm từ chính dịch long nhãn tươi nên cất giữ được các chất dinh dưỡng và mùi hương tự nhiên. Giấm Nhãn được làm qua các công đoạn: Ủ, lão hóa, lắng cặn, lọc đảm bảo chất lượng và an toàn.

 • Giấm Ổi lên men Tự Nhiên – Thơm Ngon – An Toàn
  Giấm hoa quả Thảo Mộc là sản phẩm được lên men bằng 100% con giấm từ chính dịch quả ổi tươi nên cất giữ được các chất dinh dưỡng và mùi hương tự nhiên.

  Giấm Ổi Lên Men Tự Nhiên

  55.000

  Giấm Ổi lên men Tự Nhiên – Thơm Ngon – An Toàn
  Giấm hoa quả Thảo Mộc là sản phẩm được lên men bằng 100% con giấm từ chính dịch quả ổi tươi nên cất giữ được các chất dinh dưỡng và mùi hương tự nhiên.

 • Giấm Thanh Long lên men tự nhiên “Thơm Ngon – An Toàn”
  Giấm hoa quả Thảo Mộc là sản phẩm được lên men bằng 100% con giấm từ chính dịch quả thanh long tươi nên cất giữ được các chất dinh dưỡng và mùi hương tự nhiên.

  Giấm Thanh Long Lên Men Tự Nhi...

  55.000

  Giấm Thanh Long lên men tự nhiên “Thơm Ngon – An Toàn”
  Giấm hoa quả Thảo Mộc là sản phẩm được lên men bằng 100% con giấm từ chính dịch quả thanh long tươi nên cất giữ được các chất dinh dưỡng và mùi hương tự nhiên.